Teaser_Trip01.jpg

สถาบันการเรียนรู้และการประกอบการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chula Creative Tourism Academy (CUCT)

CT CommunityCover.png

บริการของ CUCT

Chula CT Acadeny.png

ออกแบบเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นำเที่ยวโดย CUCT

บริการวิชาการ

Workshop

เส้นทาง

ออกแบบโดย CUCT

ตุลาคม 65
ติดตามรายละเอียดเร็วๆ นี้

ทริป
ท่องน่าน
ผ่านอดีต

ในทริปนี้ คุณจะได้ซึบซับวิถีน่าน ผ่านเรื่องราวในอดีต

กว่าจะมาเป็น ปู่ม่าน ย่าม่าน และประวัติศาสตร์ ราชวงศ์หลวงติ๋น 

ที่นับว่าเป็นยุครุ่งโรจน์แห่งความงามเมืองน่าน

พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางวัฒนธรรมจาก อ.บริพัตร อินปาต๊ะ

วิทยากรพิเศษ นักประวัติศาสตร์สายเลือดน่าน

และนักวิจัยโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จุฬาฯ

อีกทั้งยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย  

Hilights

Highlights

kai.png

สัมผัสภูมิปัญญา
การทำไก

ไก หรือสาหร่ายแม่น้ำที่พบในแม่น้ำน่าน ของดีหายากของชุมชนที่นำมาแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลาย

ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

thaileur.png

ชื่นชมผ้าทอไทลื้อ

ผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ จังหวัดน่าน

ที่ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมโบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

matao.png

ลงมือทำ โคมมะเต้า

เรียนรู้การทำโคมมะเต้า

ที่บ้านโคมคำ โดยศิลปิน

พื้นบ้านผู้ส่งผ่านความงามและความศรัทธาในวัฒนธรรมชุมชนแก่ผู้มาเยือน

torchata.png

ฟั่นเทียนเสริมมงคล 
ต่อชะตา

เรียนรู้การฟั่นเทียนจากขี้ผึ้ง

เพื่อเสริมมงคล โชคลาภ และต่อชะตา วัฒนธรรมความเชื่อและศรัทธาของคนในชุมชน

เร็วๆ นี้

เที่ยว
ทัศน์ ทอ

สู่เมืองน่าน

เสาะหาของดีมีเอกลักษณ์เรื่อง ผ้าทอ และ เครื่องเงิน

จากภูมิปัญญาสู่แฟชั่น หากคุณหลงใหลในเสน่ห์ของผืนผ้า

ชอบ มองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ค้นหา นวัติกรรมสู่แฟชั่น

เราจะพาคุณไปฟังเสียงกี่ทอผ้าเสนาะหูถึงถิ่นผ้าน่าน  

และเอกลักษณ์ของเครื่องเงินเมืองน่านอันเป็นที่เลื่องลือ

วิทยากรโดย นักวิจัยโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จุฬาฯ

Hilights

Highlights

Picture1.png

ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณทอลองแต่งกายผ้าทอเมืองน่าน

ชมผ้าโบราณเจ้านางล้านนา

ที่ ร้านฝ้ายเงิน แหล่งรวมผ้าทอหลากลวดลาย ทั้งผ้าโบราณล้ำค่า ผ้าลายดั้งเดิมและลายประยุกต์

Picture2.png

สนุกกับการทำ
ผ้าเขียนเทียน

ทดลองพิมพ์ลายเขียนเทียนบนผืนผ้าที่ออกแบบด้วยตัวเองเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลก

ที่ร้านรัตนพรผ้าเขียนเทียน

Picture3.png

ชมการย้อมสีฝ้าย
ด้วยเปลือกเมล็ดโกโก้

เยือนชุมชนบ้านเก็ต จุดเริ่มต้นงานวิจัยผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ย้อมสีฝ้ายด้วยเปลือกเมล็ดโกโก้ จากภูมิปัญญา

ปราชญ์ชาวบ้านไทลื้อ

Picture4.png

ชมกระบวนการทำ
เครื่องเงินเมืองน่าน

ชมกระบวนการทำเครื่องเงิน เครื่องประดับ ภูมิปัญญาเผ่าเมี่ยน ที่ร้านเครื่องเงิน

ดอยซิลเวอร์

00010_edited.jpg

“เที่ยวสร้างสรรค์”

พื้นที่ในการแบ่งปันเรื่องราว ความคิด แรงบันดาลใจ และบริการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  

เว็บไซต์นี้เกิดขึ้นภายใต้ โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Development of Creative Tourism) โดยการสนับสนุนจากกองทุนศตวรรษที่ 2 (Second Century Fund : C2F) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นสะพานเชื่อมประสบการณ์การเป็น

“นักท่องเที่ยวสร้างสรรค์” 

เที่ยวสร้างสรรค์

เพื่อสร้างสุขให้แก่กันอย่างยั่งยืน

Logo3.png

เรื่องเล่าเที่ยวสร้างสรรค์

บทความ เรื่องเล่า ข่าวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เครือข่ายเที่ยวสร้างสรรค์

DSC_2709.JPG

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ (น่านและอันดามัน) ชุดโครงการแผนพัฒนาวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ช่วงที่ 2"