top of page

เกี่ยวกับเรา

Chula CT Acadeny.png
00010_edited.jpg

​การท่องเที่ยวพักผ่อนช่วยเติมพลังชีวิต

สะกิดต่อมสร้างสรรค์

กระตุ้นแรงบันดาลใจ

เพื่อเพิ่มมุมมองและประสบการณ์การท่องเที่ยว

ให้เป็นมากกว่าการเที่ยว

เป็นร่องรอยของ

ความทรงจำที่ดี ที่จะอยู่กับคุณตลอดไป

 ขอต้อนรับคุณเข้าสู่ “เที่ยวสร้างสรรค์” พื้นที่ในการแบ่งปันเรื่องราว แรงบันดาลใจ

และความคิดสร้างสรรค์ ระหว่าง ชุมชน  และ นักเดินทาง

  

เราได้รวบรวมชุมชนท่องเที่ยวภายใต้ โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

(Development of Creative Tourism) โดยการสนับสนุนจากกองทุนศตวรรษที่ 2 (Second Century Fund : C2F) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวมถึงชุมชนท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมประสบการณ์ ผ่านตัวอักษร ภาพถ่าย และคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณมาร่วมเป็น

“นักท่องเที่ยวสร้างสรรค์” ที่พร้อมก้าวเท้าออกไปสร้างประสบการณ์ “เที่ยวสร้างสรรค์” ในแบบฉบับของคุณเอง  

...เที่ยวสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสุขให้แก่กันอย่างยั่งยืน...

Chula CT Acadeny.png

สถาบันการเรียนรู้และการประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หรือ Chula Creative Tourism Academy (CUCT)

 

              สถาบันการเรียนรู้และการประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chula Creative Tourism Academy (CUCT) เป็นหน่วยธุรกิจนวัตกรรมบริการด้านการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่นอันทรงคุณค่าที่มีต้นทุนจากงานวิจัยของคณาจารย์จุฬาฯ และนำมาต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าทางธุรกิจเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านทักษะการประกอบอาชีพและองค์ความรู้เพื่อชุมชน

 

               โครงการนี้จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชน และนักวิจัยในชุดโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงโครงการวิจัยอื่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอความเป็นเลิศอันทรงคุณค่าของงานวิจัยและนำมาออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่สร้างความพิเศษ น่าจดจำให้กับผู้มาเยี่ยมเยือน หน่วยธุรกิจนี้ยังสามารถออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวให้ตอบรับกับกลุ่มผู้สนใจที่มีความต้องการเฉพาะ สอดคล้องกับแนวโน้มของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและต้องการประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร และตรงกับความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง

 

               CUCT มีเป้าหมายในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักวิจัยร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการการท่องเที่ยวให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ ด้วยการบูรณาการการใช้นวัตกรรมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (พัฒนาจากฐานข้อมูลเดิม: http://geography.arts.chula.ac.th/project_nan/)
     

  • Intelligent marketplace (การออกแบบช่องทางการสื่อสารงานวิจัยสู่กลุ่มตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับท้องถิ่นบน Creative Journey Platform)
     

  • นวัตกรรม smart tourism และนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าสูงจากความสามารถของนักวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบทางธุรกิจ Chula Creative Tourism Academy

model1.png

สนับสนุนการเที่ยวสร้างสรรค์โดย

หลัก-หลังใส.png
IAS_logo.png
Logo โครงการฯ (1).png
bottom of page