top of page

3 เส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์สิ่งทอ จ.น่าน ที่จะทำให้คุณติดใจ จนอยากไปซ้ำ!จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่มีเสน่ห์เป็นอย่างมาก นอกจากความสวยงามของธรรมชาติที่หลายคนอยากมาสัมผัสแล้ว จังหวัดน่านยังมีความงดงามทางด้านความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยแต่ละชาติพันธุ์ยังคงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนไว้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านั้น บางส่วนได้ถูกถ่ายทอดและแปรเปลี่ยนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำถิ่น อย่าง "ผ้าทอพื้นเมือง" โดยผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดน่าน มีความโดดเด่นของลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีความสวยงาม และมีเทคนิคที่น่าสนใจอย่างยิ่ง


เที่ยวสร้างสรรค์ ขอนำเสนอ "3 เส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์สิ่งทอ จ.น่าน" ที่จะพาคุณไปสัมผัส และทำความรู้จักผ้าทอต่างๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ของ 8 กลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอ ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีความโดดเด่นและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์อันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ก่อนจะไปพบกับ 3 เส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์สิ่งทอ จ.น่าน เราอยากให้คุณได้ทำความรู้จักกับ 8 คลัสเตอร์สิ่งทอ ผ่านคลิปวิดีโอด้านล่างนี้กันก่อน เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในแต่ละคลิสเตอร์ได้อย่างชัดเจน ถ้าพร้อมแล้ว คลิกเข้าไปชมกันได้เลย....
และนี่คือ 8 คลัสเตอร์ผ้าทอ ที่ตั้งอยู่ใน 5 อำเภอ ของ จ.น่าน ได้แก่
  1. ร้านวรภรณ์ผ้าทอ อ.เวียงสา มีรูปแบบเครื่องแต่งกายที่หรูหรา สง่างาม และผสมผสานวัฒธรรมอย่างลงตัว

  2. ร้านฝ้ายเงิน อ.เมืองน่าน เป็นการผสมผสานลวดลายเทคนิคร่วมสมัยของวัฒนธรรม และรูปแบบของเครื่องแต่งกายที่เน้นลูก เล่นของความสนุกสนาน

  3. กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง อ.เมืองน่าน นำเสนอการทอเทคนิคและการใช้สีที่ร่วมสมัย

  4. ศูนย์ผ้าทอไทลื้อ บ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา จุดเด่น คือ การใช้สีย้อมธรรมชาติจากเมล็ดออกคำแสด พืชท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับคนรุ่นใหม่

  5. ร้านมิสเอ โปรดักส์ อ.ปัว เครื่องแต่งกายบุรุษ ที่ผสานวัฒนธรรมไทลื้อ และความเป็นสมัยใหม่ในรูปแบบสตรีทแวร์

  6. ร้านรัตนพรผ้าเขียนเทียน อ.ปัว เทคนิคการเขียนเทียน และย้อมสีครามธรรมชาติ ด้วยลวดลายที่ทันสมัย

  7. กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ต อ.ปัว การผสมผสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทลื้อ ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากโกโก้ ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง

  8. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านปางกอม อ.สองแคว จุดเด่น คือ สีผงธรรมชาติและเครื่องแต่งกายสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยเส้นทาง 3 เส้น ได้ถูกจัด และแบ่งออกตามความสนใจของนักท่องเที่ยวและระยะเวลาในการท่องเที่ยว ดังนี้


เส้นทางที่ 1 สาย Shop and Share
Textile Shopping Cultural Destination
ใช้เวลาท่องเที่ยว 2 วัน

เส้นทางการท่องเที่ยวที่แนะนำ คือ


สนามบิน --> 1. ร้านวราภรณ์ผ้าทอ --> 2. ร้านฝ้ายเงิน --> 3. กลุ่มผ้าทอ --> 5. ร้านมิสเอ โปรดักส์ บ้านซาวหลวง

(อ.เมืองน่าน) (อ.เวียงสา) (อ.เมืองน่าน) (อ.เมืองน่าน) (อ.ปัว)


เส้นทางนี้เหมาะสำหรับสายช้อป ที่มีเวลาท่องเที่ยวสั้นๆ 2 วัน โดยมีการเดินทาง 3 อำเภอ คือ อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ปัว
เส้นทางที่ 2 สาย D.I.Y
Textile and Craft Destination
ใช้เวลาท่องเที่ยว 4 วัน

เส้นทางการท่องเที่ยวที่แนะนำ คือ


สนามบิน --> 4. ศูนย์ผ้าทอไทลื้อ --> 6. ร้านรัตนาพร --> 7. กลุ่มผ้าทอไทลื้อ --> 8. กลุ่มผ้าทอย้อมสี บ้านดอนมูล ผ้าเขียนเทียน บ้านเก็ต ธรรมชาติบ้านปางกอม

(อ.เมืองน่าน) (อ.ท่าวังผา) (อ.ปัว) (อ.ปัว) (อ.สองแคว) เส้นทางนี้เหมาะสำหรับสายงานคราฟต์ จะมี Work shop ให้นักท่องเที่ยวสร้างสรรค์ได้ลงมือทำ เส้นทางนี้จะใช้เวลาท่องเที่ยว 4 วัน โดยมีการเดินทาง 4 อำเภอ คือ อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว และ อ.สองแควเส้นทางที่ 3 สาย Entrepreneur
Textile and Craft Learning in Nan
ใช้เวลาท่องเที่ยว 4 วัน

เส้นทางการท่องเที่ยวที่แนะนำ คือ


สนามบิน --> 1. ร้านวราภรณ์ผ้าทอ --> 2. ร้านฝ้ายเงิน --> 3. กลุ่มผ้าทอ --> 4. ศูนย์ผ้าทอไทลื้อ บ้านซาวหลวง บ้านดอนมูล

(อ.เมืองน่าน) (อ.เวียงสา) (อ.เมืองน่าน) (อ.เมืองน่าน) (อ.ท่าวังผา)

|

|

8. กลุ่มผ้าทอย้อมสี <-- 7. กลุ่มผ้าทอไทลื้อ <-- 6. ร้านรัตนาพร <-- 5 . ร้านมิสเอ โปรดักส์ ธรรมชาติบ้านปางกอม บ้านเก็ต ผ้าเขียนเทียน

(อ.สองแคว) (อ.ปัว) (อ.ปัว) (อ.ปัว)


เส้นทางนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ที่จะได้เรียนรู้และลองได้ลงมือทำ เส้นทางนี้ได้ท่องเที่ยวครบทั้ง 8 คลัสเตอร์ โดยจะใช้เวลาท่องเที่ยว 4 วัน เดินทางทั้งหมด 5 อำเภอ คือ อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา และ อ.สองแควดู 535 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page