top of page

3 มุมมอง "เที่ยวสร้างสรรค์" กับการเปิดประสบการณ์ที่มากกว่าการท่องเที่ยว


เที่ยวสร้างสรรค์ คืออะไร? เตรียมพบกับนิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของ 3 แนวคิดที่น่าสนใจ พร้อมเปิดประสบการณ์ที่มากกว่าการท่องเที่ยว...


1) "ห้องเรียนสุดขอบฟ้า" รายการครอบครัวที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในท้องถิ่น จะพาทุกคนไปสัมผัสกับธรรมชาติ ผู้คน วิถีชีวิต ภายใต้แนวคิด...เพราะความรู้มีอยู่ในทุกที่


2) "Hear and Found" ธุรกิจที่นำ "เสียง" เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ และเพื่อลดเส้นแบ่งทางสังคม ที่เชื่อว่า "การเปิดหูรับฟัง" นำไปสู่ "การเปิดใจ"


3) "Trawell Thailand" บริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ที่เชื่อว่า การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คือการสร้างพื้นที่ของการมีส่วนร่วมให้ทุกคนในชุมชนได้ ขยับ ปรับ และพัฒนาไปด้วยกัน

#การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ดู 208 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page