top of page

โปรไฟล์

วันที่เข้าร่วม : 24 ส.ค. 2563

เกี่ยวกับ

0 มีการกดถูกใจ ครั้ง
0 มีการแสดงความคิดเห็น รายการ
0 มีคำตอบที่ดีที่สุด คำตอบ

โพสต์

13 ก.ย. 25651 นาที
เต็มอิ่มกับทริป เที่ยว ทัศน์ ทอ สู่เมืองน่าน ทริปแรกของ CUCT จากงานวิจัยสู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์
สถาบันการเรียนรู้และการประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chula Creative Tourism Academy (CUCT)...

129
2
1
24 ก.ค. 25651 นาที
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวน "เที่ยว ทัศน์ ทอ สู่เมืองน่าน” เชิงสร้างสรรค์
น่าน – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวน “เที่ยว ทัศน์ ทอ สู่เมืองน่าน” โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเมืองน่าน ศาสตราจารย์ ดร.พัดชา...

99
1
3
23 ก.ค. 25651 นาที
คณาจารย์จากจุฬาฯ นำร่องจัดโปรแกรมท่องเที่ยวต่อยอดงานวิจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ.น่าน
ทีมคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำร่องการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชนในจั...

67
1
2

creativejourney th

ผู้ดูแลระบบ
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ
bottom of page